اطلاعیه7 - فرآیند تقاضا جهت چاپ مقالات پذیرفته شده در مجلات
1398/10/18

پژوهشگرانی که مقاله آنها پذیرش نهایی گردیده است و ثبت نام خود را نهایی نموده اند جهت چاپ در مجلات طبق مراحل زیر عمل نمایند :

1- لیست مجلات:

1-Research in Medical and Dental Science -  ISI / WOS

2-Journal of Advanced Pharmacy Education and Research [JAPER] - SCOPUS

3-JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH - ISI / WOS

4-Filosofia Theoretica - SCOPUS

5-National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald - ISI / WOS

6-PHILOSOPHY AND COSMOLOGY-FILOSOFIYA I KOSMOLOGIYA - ISI / WOS

7-Journal of Politics and Law - ISI / WOS

8-REVISTA UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD - ISI / WOS

9-TEORIA E PRATICA EM ADMINISTRACAO-TPA - ISI / WOS

10-REVISTA INCLUSIONES - ISI / WOS

11- Journal of critical reviews(JCR)-SCOPUS

12- Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities-SCOPUS

 

2- ارسال یک ایمیل تقاضای چاپ به شیوه ی زیر به آدرس ایمیل  journal.accept@gmail.com

موضوع ایمیل : تقاضای چاپ در مجلات - از طرف سومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

متن ایمیل : نام مجله یا مجلات انتخابی
پیوست ایمیل : نسخه انگلیسی مقاله

نکات :
- جهت تقاضا در مجلات باید در کنفرانس ثبت نام نهایی نموده باشید.

 -مجلات اعلام شده مشمول هزینه می باشند.

 - مجلات علمی تخصصی رایگان متعاقبا اعلام می گردند.

- چنانچه نیاز به ترجمه دارید می توانید از ایمیل زیر تقاضا نمایید . با 20 درصد تخفیف انجام می شود.

translate.tract@gmail.com